مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

  مراحل سوله سازی: قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل سوله سازی انجام می شود را برای شما شرح دهیم که مراحل سوله سازی چگونه است. مراحل سوله سازی: دیدن زمین       در این مرحله ابتدا باید مکانی که قرار است در آنجا سوله ستزی شود بازدید صورت […]

سوله آماده

سوله آماده

  سوله آماده زمانی که سوله ها ساخته می شود سعی می شود که جزئیات آن را مطابق میل کارفرما ساخت و اجرا کرد. ساخت سوله با توجه به هدف و نیاز خاصی ساخته و اجرا می شوند. سوله آماده می توانند بعد از مدتی تغییر کاربری بدهند اما از نظر ابعاد تغییری نخواهند کرد. […]