مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

 

مراحل سوله سازی: قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل سوله سازی انجام می شود را برای شما شرح دهیم که مراحل سوله سازی چگونه است.

مراحل سوله سازی: دیدن زمین

 

مراحل سوله سازی

 

 

در این مرحله ابتدا باید مکانی که قرار است در آنجا سوله ستزی شود بازدید صورت بگیرد که اگر زمین شرایط نامساعدی داشت ساخت و ساز انجام نشود که این کار را مهندسان پانل کاران انجام می دهند.

مراحله: طراحی نقشه ی ساخت

 

مراحل سوله سازی

 

در این مرحله مهندسان پس از بازدید از محل سوله سازی طراحی و نقشه ی خود را ابتدا روی کاغذ آورده و در مرحله بعد تمامی مراحل اجرایی را روی نرم افزار های مهندسی پیاده سازی می کنند. در این نرم افزار تمامی نکات ریز سنجیده می شود از نوع مترال، اندازه ها، ضخامت ها، وزن بار و…سنجیده می شود.

مراحله: خرید لوازم مورد نیاز مانند ورق و ساندویچ پانل

 

ورق آلومینیومی

 

در این مرحله هر آن چیزی که نیاز است مهندسین در پروژه انجام دهند را خریداری کرده مانند ساندویچ پانل ورق های مورد نیاز و….

مراحله: اجرای کار

در این مرحله مهندسین آماده هستند با داشتن طرح و نقشه و خرید اجناس مورد نیاز فوندانسیون کار را اجرا نموده.

مراحله: آماده کردن قطعات برای سوله سازی

 

مراحل سوله سازی

 

در این مرحله نیاز است ورق های خریداری شده با دستگاه های مخصوص برش داده شود و قطعاتی که باید با دستگاه جوش، جوشکاری شود.

مرحله آماده سازی محل سوله:

 

مراحل سوله سازی

 

این مرحله باید محلی که قرار است سوله سازی انجام شود زمین اش آماده باشه یعنی اگر به کندن زمین و پی است تمامی این اقدامات صورت بگیرد تا سوله ی ساخته شده در آن جا نصب شود.

در این مرحله که تمامی اقدامات صورت گرفته باید برای پوشش سقف یک پوشش مناسب انتخاب گردد، چرا که در برابر باد باران زلزله و… عایق خوبی داشته باشد بدین صورت باید از با انواع پوشش سقف مانند ورق گالوانیزه، پلی اورتان و… و همچنین برای عایق، پشم سنگ، پشم شیشه استفاده کرد.

مرحله دیوارکشی یا دیوار چینی:

پس از ساخت تمامی مراحل گفته شده نوبت به دیوار کشی سوله می رسد. در این مرحله باید دیوار کشی با دقت و نظم خاصی انجام شود تا تمیزی و ظرافت کار به خوبی نمایان شود.

کف سازی:

 

کف سازی

 

مهندسین این مرحله برایشان بسیار مهم و ارزشمند است چرا که اهمیت کف سازی بسیار مسئله مهمی است. اگر این مرحله به درستی انجام نشود تمامی کار زیر سوال رفته، مهندسین با بتن ریزی کف و ماله کشی در این مرحله کف سازی را به اتمام می رسانند.

 

بچه سوله

بچه سوله

  اینکه سوله چیست و چه کاربردی دارد در سایت به طور کامل و جامع

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

  مراحل سوله سازی: قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل

پشم سنگ

پشم سنگ

  اینکه دقیقا پشم سنگ چیست و چه کاربردی دارد و در کجا استفاده می شود